Monitorowanie aktywności fizycznej 

AiperSunny monitor aktywności fizycznej to małe urządzenie, które w bardzo łatwy sposób przyczynia się do zwiększenia motywacji i zaangażowania w codziennej aktywności fizycznej oraz pozwalna na kontrolę postępów. Czas aktywności fizycznej mierzony jest uwzględniając spacer , szybkie chodzenie, bieg. Ilość spalonych kalorii przy każdej aktywności fizycznej są przeliczane z uwzględnieniem danych takich jak: wiek, płeć, masa ciała, wzrost. 

W odniesieniu do wcześniej wyznaczonego celu na monitorze AiperSunny pojawia się symbol słońca w trzech wersjach. Rosnący symbol słońca oznacza pozytywną opinie, odpowiedznią aktywność fizyczną oraz motywuje do dalszej pracy. 

 

AiperSunny