Wywiad żywieniowy

By skutecznie doradzić, ocenić sposób odżywiania, oraz ułożyć idealnie dopasowaną dietę niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z pacjentem. Każdy potrzebuje porady dietetycznej lub diety dostosowanej indywidualnie do swojego organizmu. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami takimi jak: styl życia, wykonywana praca, nawyki żywieniowe, choroby, alergie. Podczas rozmowy z dietetykiem ustalony zostaje także optymalny plan, zakres i czas dalszego działania. 

Wywiad żywieniowy jest rodzajem rozmowy z dietetykiem, podczas której pacjent odpowiada na zadawane przez dietetyka pytania. Pytania te odnoszą się do stylu życia pacjenta oraz jego upodobań żywieniowych a także problemów zdrowotnych. Każdy wywiad przeprowadzany jest indywidualnie i szczegółowo. Wszystkie uzyskane informacje niezbędne są do dalszych etapów leczenia dietetycznego i pozostają one jedynie do wglądu dietetyka.